Klarsyn

Klarsyn (synskhet, clairvoyance) har mange former. Man kan være klarsynt slik at man ser indre eller ytre bilder eller film. Man kan være klarfølt, dvs at man kan "lese" gjenstander og få informasjon ved å holde eller ta på ting. Noen er også klarhørt, man hører lyder eller stemmer.
Intuisjon kan også være en form for klarsyn og jeg føler at det er en glidende overgang. Uansett er det informasjon man får uten at man kan forklare hvorfor eller hva.

Klarsyn kan utvikles på flere måter. Noen begynner med tarot, pendler, runer eller krystallkuler. Når man arbeider med slike ting, setter man "hverdagstenking" og logikk mer til side, slik at informasjonen kommer bedre frem. Vi er opplært til å tenke logisk og se bort fra fornemmelser i kroppen og en følelse av hva man bør gjøre. Den følelsen er ofte ulogisk, men viser seg som regel å være riktig. Den blir etter hvert sterkere og klarere hvis man tar sjansen på å lytte til den og følge den.

Tarot, runer, pendler og krystallkuler er hjelpemidler man kan bruke for å utvikle evnen, og etter en del arbeid er det ikke sikkert at man trenger det lenger, informasjonen kommer direkte og ofte raskt. Men det er med slikt arbeid som med alt annet, man må arbeide jevnt og trutt, litt hver dag. Det er fint hvis man kan sette av en stund hver dag der man er uforstyrret, det trenger ikke å være mer enn 15-30 minutter.

Krystallkuler er kanskje det mest kjente som hjelpemiddel til å utvikle klarsyn. Sett kulen foran deg og sitt behagelig. Ha dempet belysning i rommet og prøv deg frem om du synes evt. reflekser i kulen er forstyrrende eller noe som hjelper deg med å "se". Slapp av og se på kulen. Etter hvert mister du litt av fokuset, og den blir mer uklar. Til å begynne med ser du kanskje bare farger og former, men etter hvert vil du kunne se bilder eller film.
Når du begynner å se bilder, er det viktig å være klar over at det ofte er symboler, og tolkningen bør tas ut fra hva symbolet betyr for deg. Det samme gjelder også for drømmer, det er ingen "fasit".
Jeg mener at det ikke er nødvendig å ha en kule av bergkrystall eller annen stein. Bergkrystall leder jo energier godt, men en stor kule av god kvalitet kan bli svært dyr. De kulene jeg selger i nettbutikken  er av krystallglass, og jeg synes de fungerer godt.

Som eksempel kan jeg gå ut fra meg selv. Hvis jeg drømmer om eller "ser" en slange, tenker jeg ikke på djevelen eller at slanger er giftige, skumle. For meg er slanger energi i bevegelse, kundalinienergien som beveger seg oppover ryggraden fremstilles ofte som en slange. Det samme gjelder for en svart katt. For meg er katter feminine dyr som ser godt i mørke, og svart står for meg for det ubevisste. Derfor tolker jeg den som en ubevisst, feminin energi, intuisjon.
Så finn ut hva de ulike symbolene betyr for deg, enten du drømmer eller "ser" dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar